SOSYAL SORUMLULUK


 

SOSYAL SORUMLULUK 1

   Okut Kazan okuma ve eğitim kültürünü destekleyerek  bilgi toplumunun oluşturulmasına, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına, toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Milli kültürümüzün daha iyi anlaşılmasını desteklemek, bu amaca yönelik yurt içinde üretilen bütün eser ve belgeleri tanıtmak,  yazarlarımızın eserlerini takip ve temin etmek, eser üretmek isteyenlere yardımcı olmak, her türlü ilim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak için okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermek,  yurt içi ve yurt dışı bilgi akışını sağlamak, bütün bunlara bağlı olarak ülkenin milli kültür politikasının oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu nedenle her ay bir okul, dernek, vakıf gibi kurumların kütüphanelerinin gelişimine katkı sunmaktayız.

SOSYAL SORUMLULUK 2

Çalışmalarımızda, gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayışla iç ve dış paydaşları ile görüş birliği içinde doğal çevreyi koruma - kullanma-geliştirme dengesini göz önüne alarak her satış ortağımıza kendi isimlerine özel tohumlu kalemler gönderiyoruz. Tohumu toprakla bütünleştirdiğini belgelendiren satış ortaklarımızı  ödüllendiriyoruz.

137 2021-02-20 08:48:44 2021-05-07 12:53:39 2021-03-01 12:04:07