Konumunuz: TÜRKİYE

Yazmaya başlayın ve Aramak için Enter tuşuna basın

  HAKKIMIZDA

2017 Yılında okuma ve eğitim kültürünü artırarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilmak adına oluşturulmuş bir yapıyız. Amacımız insanların daha fazla okumalarına, evlerinde, çevrelerinde kütüphaneler oluşturmalarına  ve her alanda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunarak bilgi toplumunun oluşturulmasına, kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına, toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Okuma ve eğitim kültürünü destekleyerek  bilgi toplumunun oluşturulmasına, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına, toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

MİSYON

Milli kültürümüzün daha iyi anlaşılmasını desteklemek, bu amaca yönelik yurt içinde üretilen bütün eser ve belgeleri tanıtmak,  yazarlarımızın eserlerini takip ve temin etmek, eser üretmek isteyenlere yardımcı olmak, her türlü ilim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak için okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermek,  yurt içi ve yurt dışı bilgi akışını sağlamak, bütün bunlara bağlı olarak ülkenin milli kültür politikasının oluşumuna katkıda bulunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kamu Yararı:  Faaliyetlerimizde, sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; okumanın ve eğitimin ülke ekonomisine olan katkısını artırmak. Her türlü faaliyette kişisel kaygıları değil, kamusal çıkarları ön planda tutmak.

Bütünsel Yaklaşım: Kültürel çeşitliliği ulusal bütünlük içinde desteklemek.

Ulusal Dış Politikaya Uygunluk: Ulusal dış politikamız öncelikleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında saygın bir kurum olmak, öte yandan taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Teşvik Edicilik ve Destekleyicilik: Teşvik ve destek uygulamaları, tanıtım politikaları ile eğitim sektörüne katkıda bulunmak, eğitim, araştırma ve kaynak talebinde bulunan ve bu alanda eser üretmek isteyenleri  desteklemek, sanatsal yaratıcılığı geliştirmek.

Sosyal Sorumluluk: Verilen hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek. Kütüphanelerin gelişimine ve yeni kütüphaneler oluşturulmasına katkı sağlayarak ülkedeki eğitim ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirmek.

Hukukun Üstünlüğü: Hukukun üstünlüğünü gözeterek her türlü faaliyetlerin icrasında adil, tarafsız ve güvenilir olmak

Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu: Faaliyetlerimizi, paydaşların ve kamuoyunun erişimine açık olarak gerçekleştirmek,  her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarında hesap verebilirlik ilkesini benimsemek.

Yenilikçi, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunumu: Değişen koşulları, dünyadaki yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip etmek, veri ve bilgiye dayalı çalışma anlayışını benimsemek.

Katılımcılık ve Sahiplenme: Yaptığımız tüm çalışmalarda, hedeflerin belirlemesinde tüm iç ve dış paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı ve çağdaş bir anlayışla hareket etmek.

Çevreye Duyarlı: Çalışmalarımızda, gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayışla iç ve dış paydaşları ile görüş birliği içinde koruma - kullanma dengesi gözetilerek değerlendirmek.

İnsan ve Zaman Odaklı Hizmet: Toplam kalite yönetimi anlayışıyla hizmet vermek, paydaş memnuniyeti odaklı hareket etmek, zamanı etkin ve verimli kullanmak

 

Yetkinlik ve Uzmanlık: İş disiplini olan, nitelikli hizmet veren, idealist, özverili, üretken, bilgi birikimini ve tecrübelerini paylaşan, özgüvenli, tarafsız ve konusunda uzman eğitmenlere ve personele sahip olmak. Uzmanlaşmaya  değer vermek, çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek.

Liyakat: Personel istihdamı, idarecilerin atanması ve işbirliği içerisinde yürütülecek tüm çalışmalarda, uzmanlık, yeterlilik, uygunluk ve deneyimi ön planda tutmak.